oferta

dla wspólnot, administracji, gastronomii, developerów oraz klientów indywidualnych.

Oferujemy profesjonalne usługi kominiarskie w konkurencyjnych cenach.

Gwarantujemy solidne i terminowe wykonanie zleconych prac.


Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w oparciu o Prawo Budowlane
Czyszczenie i sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) na ciąg i drożność inwentaryzacja przewodów kominowych
Pomiary ciągów kominowych
Pomiary stężenia tlenku węgla
Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych za pomocą kolorowej kamery inspekcyjnej TV z możliwością zapisu na nośnikach cyfrowych
Stała konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni
Przeprowadzanie kontroli, konserwacja i pomiary urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej
Opiniowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych na potrzeby Gazowni
Profesjonalna obsługa administracji, wspólnot mieszkaniowych
Udrożnienia przewodów kominowych
Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
Doradztwo techniczne i montaż systemów kominowych ze stali kwasoodpornej
Kontrola nowoczesnych systemów grzewczo-kominowych
Doradztwo techniczne, dystrybucja i montaż nasad kominowych
Uszczelnianie przewodów kominowych za pomocą wkładów przelotowych aluminiowych
Montaż i dystrybucja czujników tlenku węgla
Montaż stalowych wkładów kwasoodpornych, żaroodpornych, dwupłaszczowych kominów zewnętrznych
Wykonywanie usług zleconych pokrewno-kominiarskich

przeglądyPrzeglądy kominiarskie służą ocenie stanu komina oraz jego okresowemu czyszczeniu. Istotne jest, aby przegląd kominiarski był wykonywany przez sprawdzonego kominiarza, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że cała procedura przebiegła w prawidłowy, bezpieczny i skuteczny sposób. Zaniedbany, nieczyszczony regularnie komin to zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich mieszkańców domu.

1Ile powinno być przeglądów?
Obowiązek wykonywania przeglądów kominowych wprowadzono ustawą o prawie budowlanym w 1994 roku. Przepisy nakazują wykonywanie przeglądów kominiarskich w domu raz w roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m² dwa razy do roku - do 31 maja i do 31 listopada. Jednak sam przegląd komina nie wystarczy. Kolejnym obowiązkiem jest okresowe czyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych. W przypadku przewodów dymowych czyszczenie powinno zostać przeprowadzone 4 razy w roku, przewodów spalinowych 2 razy w roku, natomiast przewodów wentylacyjnych raz w roku. Czyszczenie przewodów w przypadku kominów dymowych polega na usunięciu zanieczyszczeń osadzających się na ściankach komina, takich jak sadza i smoła. W przypadku przewodów spalinowych i wentylacyjnych, należy oczyścić je z pajęczyn i ptasich gniazd, które blokują przekrój komina. Wszelkie zanieczyszczenia kieruje się w dół i usuwa z komina poprzez otwór rewizyjno-wyczystny.
2Jakie czynności wykonuje kominiarz?
Przegląd kominiarski rozpoczyna się od wykonania czynności na dachu, a więc czyszczenia przewodów i sprawdzenia za pomocą narzędzi kominiarskich drożności, przebiegu i szczelności przewodów kominowych. W tym czasie dokonuje się również oceny stanu komina ponad dachem. Następnie bada się w pionie mieszkań prawidłowość funkcjonowania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.
3Zagrożenia związane z brakiem przeglądu kominiarskiego
Przeglądy kominiarskie są konieczne z wielu względów. Smoła, która wydziela się z opału w wyniku jego suchej destylacji bądź spalania ze zbyt małą ilością powietrza, osadza się na ściankach komina. W trakcie rozgrzewania się komina smoła paruje, wydzielając łatwopalne opary - wystarczy iskra aby komin uległ zapaleniu. W zależności od ilości zanieczyszczeń temperatura wewnątrz komina może wzrosnąć nawet do 1700 stopni Celsjusza i stanowić poważne zagrożenie pożarowe dla całego budynku. Zarówno smoła, jak i sadza w wyniku zapłonu mogą także obciekać w dół, powodując zaślepienie komina, przez co gromadzące się gazy mogą doprowadzić do wybuchu.
4Jakie są przewidziane kary za brak przeglądu kominiarskiego
Za brak czyszczenia komina nie ma kar urzędowych, jednak jego zaniedbanie może kosztować użytkowników dorobek ich całego życia. Dlatego dopóki nie dojdzie do nieszczęścia związanego z zaniedbaniem komina, właścicielowi budynku nie grożą żadne konsekwencje za niewykonanie przeglądu kominiarskiego przez kominiarza. Jeżeli właściciel domu potrafi i ma przeznaczone do tego celu specjalne narzędzia, może też sam spróbować wyczyścić komin. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dom jest ubezpieczony i dojdzie do szkody to każdy ubezpieczyciel w Polsce zażąda od właściciela domu zaświadczenia wystawionego przez kominiarza, że komin był prawidłowo czyszczony i kontrolowany. Bez niego nie ma możliwości na otrzymanie jakiegokolwiek odszkodowania.
5Narzędzia pracy kominiarza
Nasi kominiarze przy czyszczeniu komina lub przeglądzie systemu wentylacyjnego, dysponują m.in.:

  • zestawem linowym
  • gracą kominiarską
  • orkiem kominiarskim
  • kluczykiem kominiarskim
  • lusterkiem,
  • świecami dymnymi
  • nowoczesnymi inspekcyjnymi kamerami kominowymi
  • radiotelefonami
  • anemometrami cyfrowymi
parallax background
 

prawo

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz.563 z dnia 11 maja 2006 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)

kontakt

Nie czekaj, zadzwoń lub napisz teraz i wezwij sprawdzonego kominiarza